Weblink:
 
 
Xí nghiệp Tư vấn Xây dựng công trình 5.1
  xem tiếp
 
Trung tâm Tư vấn Giám sát & Kiểm định Công trình
 
  xem tiếp
 
Xí nghiệp địa kỹ thuật & kiểm định công trình
 
  xem tiếp
 
 Văn phòng đại diện Hà Nội
 
  xem tiếp
 
 
GIỚI THIỆU CÔNG TY

 Tháng 10 năm 1975, đội khảo sát Thiết kế trực thuộc Khu Đường bộ 5 được thành lập, mà tiền thân là đội Khảo sát Thiết kế thuộc ban Giao thông Vận tải khu Trung trung bộ. lực lượng Kỹ sư, cán bộ công nhân viên chủ yếu của Cục, các sở và Viện Thiết kế Giao thông Vận tải được điều động và bổ sung vào từ những năm 1968 - 1970. Đội trưởng là Kỹ sư Lê Ngọc Thọ, tốt nghiệp khoá 1 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 
* Từ năm 1975 - 1978).
* (1978 - 1980 )- Kỹ sư Trần Dân
* (1980 - 1982) - ông Nguyễn Ngọc Lễ - Q. đội trưởng
   Tháng 5 năm 1982 là xí nghiệp Khảo sát Thiết kế 5 trực thuộc liên hiệp các Xí nghiệp Xây dựng Giao thông 5, mà tiền thân là đội Khảo sát Thiết kế 5, đội Khảo sát Thiết kế của ban Xây dựng 67 đóng tại Quảng Bình và một số Kỹ sư của phòng Công trình quận đường sắt 2 đóng tại Đà Nẵng sau khi hoàn thành nhiệm vụ thiết kế khôi phục đường sắt Bắc - Nam. Kỹ sư Phan Hoàng là giám đốc Xí nghiệp ( từ 1983 - 1986)
    Tháng 04 năm 1993 là công ty Khảo sát Thiết kế Công trình Giao thông 5 trực thuộc khu Quản lý Đường bộ 5 Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo Nghị định 388/CP. Tháng 7/1995 là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Cục đường bộ Việt Nam và đổi tên là Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 5 (TECCO5).
    Giám đốc công ty Kỹ sư Trần Đình Lan (1986 - 1996)
    Tháng 9/2003 trực thuộc Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải (TEDI)
     Kỹ sư Nguyễn Văn Khải từ năm 1996 - đến tháng 4/2008

-Từ tháng 4/2008 - đến nay: Thạc sĩ Phạm Anh Hùng Giám đốc Công ty
- Doanh nghiệp Nhà nước hạng 1
- Ngành nghề Kinh Doanh
+ Khảo sát Thiết kế lập quy hoạch, dự án tiền khả thi, khả thi, thiết kế Kỹ thuật, thiết kế thi công các công trình Xây dựng giao thông.
+ Tư vấn Giám sát các công trình Xây dựng và Kiểm định cầu
+ Thí nghiệm vật liệu Xây dựng các loại và nền móng công trình.
+ Thí nghiệm Kiểm định chất lượng các Công trình xây dựng
+ Khoan thăm dò Địa chất Công trình, Địa chất thuỷ văn cấp nước sinh hoạt, công nghiệp

  Đầu trang
 
 Copyright© Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 5